סקרצו

תחרות לפסנתרנים צעירים בתל-אביב

קיץ 2020

online edition

רפרטואר:
תכנית חופשית 
גילאי 5-7 עד 8 דקות
גילאי 8-10 עד 10 דקות
גילאי 11-13 עד 12 דקות
גילאי 14-16 עד 15 דקות
אנסמבל עד 10 דקות

ההרשמה

23.08.20-28.08.20

דמי השתתפות: 100 ש״ח

© 2021 Scherzocompetition